Podotherapie • Wat is Podotherapie?

  Podotherpaie Podotherapie is een houdings-corrigerende therapie door middel van inlegzolen.
  De therapie berust op het verschijnsel dat elke standsaf-wijking van de voeten een standsafwijking hoger in het lichaam tot gevolg heeft.

  Omgekeerd heeft elke houd-ingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg. Deze stands- en houdings-verandering kunnen verscheidene klachten tot gevolg hebben, waaronder chronische knie-, heup, lage rug- en nekklachten. • Onderzoek en behandeling

  Musculo Skeletale Geneeskunde Het podologisch onderzoek bestaat uit:

  • Een inleidend gesprek met betrekking tot de voorgeschiedenis van de klachten, waar en wanneer deze klachten optreden.
  • Onderzoek van nek, wervelkolom, bekken, benen en voeten, waarbij onderlinge verschillen of asymetrieën van het lichaam nauwkeurig worden bekeken.
  • Onderzoek van zowel het staan als het lopen. • Musculo Skeletale Geneeskunde Door middel van dit onderzoek kunnen wij vaststellen of er misschien een onregelmatigheid bestaat in de manier van staan of lopen. Een lichaam kan optimaal functioneren, wanneer de voeten, knieën, heupen en hoofd in harmonisch evenwicht zijn en het zich met een minimum aan energie kan voortbewegen.
  Er kunnen verscheidene metingen worden verricht:
  Beenlengten (evt. onderlinge verschillen)
  Scheefstand van het bekken
  Krommingen van de wervelkolom
  Verschillen in spierspanning • Musculo Skeletale Geneeskunde Met behulp van de podoscoop (voetspiegel) kan het totale drukvlak van de voetzolen worden bekeken en geïnterpreteerd. Terwijl de patiënt op de voetspiegel staat, brengt de podo-posturaal therapeut dunne elementjes, in het algemeen van kurk, op de specifieke plaatsen onder de voetzool aan.
  Deze kurkelementjes hebben vrijwel onmiddellijke inwerking op de voet en houdingsspieren, waardoor de lichaamshouding direct verandert.
  Om dit effect blijvend te maken, worden deze dunne stukjes kurk tussen twee dunne leren zooltjes geplakt, waardoor het uiterlijk ontstaat van een enigszins geprofileerd inlegzooltje. Confectie vervaardiging kan niet, iedere voet is anders! • Musculo Skeletale Geneeskunde Hoewel het lichaam snel reageert op deze verandering, heeft het toch nog enige tijd nodig om zich aan te passen. Dit kan zich uiten in spierpijnen van korte of langere duur. De podo-posturaal therapeut werkt dan ook met een opbouwsysteem. Gewoonlijk volgen na het eerste onderzoek, met een tussenpoos van enkele weken een controle gevolgd door een controle na 6 maanden. In principe hebben de zooltjes een tijdelijk karakter: als de gestimuleerde spiergroepen zich hebben hersteld en de houding is verbeterd, waardoor de klachten zijn verdwenen, kunnen de zooltjes in overleg met de therapeut weer worden weggelaten. Deze therapeutische aanpassing mag niet worden gezien als een steunzool!
  Steunzolen ondersteunen de gewrichten van de voeten zodat deze gewrichten in een andere houding komen te staan.

Voettypen en houding

Trucking

De normale voet

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met een dergelijke houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet, dat men een zodanige houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn.
Een beetje asymmetrie in de houding is normaal.

Trucking

De holvoet

Hierboven ziet u de holvoet. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoeligen voetzolen en een verhoogde spierspanning. Rug-, nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties zoals staan, liggen, zitten en/of bij bewegen.

de platvoet

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Klachten aan de knie en lage rug, hoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg.
De voetklachten nemen bij het bewegen toe en verminderen bij rust.

 • Adviezen

  Podotherpaie Draag schoenen met een vlakke ondergrond, dus geen ingebouwde steunen of voetbedden.
  Houdt u aan een maximale hakhoogte van vier centimeter.
  Draag de therapeutische aanpassingen altijd, ook tijdens het sporten.
  Intensieve sportbeoefening graag melden.
  Overleg met de podo-posturaal therapeut over eventuele oefeningen.
  Als u tevens op een andere wijze wordt behandeld, verzoeken wij u ons hierover te informeren, zodat de behandelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.